หางานเชียงใหม่ต้องรู้ก่อนตอบรับเข้าทำงานทุกครั้ง

หางานเชียงใหม่

การหางานทำในต่างจังหวัด อาจจเป้นเรื่องง่ายสำหรับบางคน หรือหลายๆ อาจจะมองว่าโอกาสในการทำงานต่างจังหวัดนั้นค่อนข้างน้อย เพราะภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว หรือบริษัทใหญ่ๆ ต่างก็ไปกระจุกตวกันในกรุงเทพหมด  แต่สำหรับเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศชื่นชอบอยู่หลายแห่งทำให้หางานได้ไม่ยากนัก ซึ่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ในจัดหางานเชียงใหม่จึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก ดังนั้นก่อนที่จะตอบรับเข้าทำงานทุกครั้ง ท่านจะต้องไม่รีบตอบรับเข้าทำงานในทันที แต่ท่าจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนเพื่อนำมาคำนวณถึงผลได้และผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ถึงจะทำการตอบรับการทำงานได้ นั้นคือ

หางานเชียงใหม่

ขอบข่ายการทำงานเป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานควรจะรู้เสียก่อนว่าเมื่อเข้าไปทำงานแล้วจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง เพราะบางครั้งระบุตำแหน่งเดียวกันแต่หน้าที่รับผิดชอบต่างกันมาก ดังนั้นทุกครั้งที่เข้าสัมภาษณ์งานหรือตอบรับเข้าทำงาน จะต้องทำการสอบถามหน้าที่รับผิดชอบก่อนตอบตกลงการทำงานเสียก่อน ถึงแม้ว่าในการลงจัดหางานเชียงใหม่จะมีการระบุรายละเอียดมาบ้างแล้ว แต่องค์กรอาจจะระบุไม่หมดทุกอย่างก็ได้ เพราะการเขียนอาจจะไม่สามารถอธิบายลักษณะงานที่ต้องทำได้อย่างถูกต้องทั้งหมด

 

ก่อนการตอบรับเข้าทำงานจะต้องทราบเงินเดือนที่ได้รับจากการทำงานว่าได้รับเดือนละเท่าไหร่ เงินเดือนออกวันที่เท่าไหร่ และมีการหักเงินส่วนใดบ้าง เช่น ค่าประกันสังคม ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น เพื่อที่จะได้ทราบรายได้แบบสุทธิว่าแต่ละเดือนจะได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่าใด และเมื่อเข้าทำงานเป็นไปตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในตอนแรกหรือไม่ หากไม่ตรงก็แสดงว่าองค์กรนี้ไม่น่าเข้ามาร่วมงานด้วย เพราะไม่รักษาคำพูดตั้งแต่ต้น ซึ่งในจัดหางานเชียงใหม่ ผู้ที่ทำการรับสมัครงานจะต้องระบุเงินเดือนให้ผู้ที่ต้องการสมัครงานทราบก็ตาม แต่ก็มีหลายองค์กรที่ระบุค่าตอบแทนสูง เพื่อดึงดูดให้มีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากจะได้มีคนให้คัดเลือกได้มากขึ้น โอกาสที่จะได้พนักงานตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการจึงมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น แต่เมื่อผู้สมัครเข้าไปสัมภาษณ์จะทำการแจ้งอัตราค่าตอบแทนที่เป็นจริง ซึ่งต่ำกว่าที่ระบุไว้ในการรับสมัคร ดังนั้นก่อนที่จะตอบรับเข้าทำงานจะต้องทราบอัตราเงินเดือนที่ได้รับก่อนทุกครั้ง

หากคุณยังเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงาเพื่อเงินและต้องการทำงานอย่างมีความสุข คุณจะต้องทราบทั้งสองอย่างนี้ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง เพราะในจัดหางานเชียงใหม่ที่องค์กรได้ระบุไว้อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดก็ได้ คุณจึงต้องสอบถามความจริงก่อนทำงานทุกครั้ง เพื่อตัวคุณเอง แต่หากคุณทำงานเพื่อฆ่าเวลาไม่สนใจว่าจะเป็นงานอะไรหรือทำงานเพราะใจรักแล้ว สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่สำคัญสำหรับคุณ

Please follow and like us: