สิ่งที่ควรทำและควรเลี่ยง เมื่ออยู่ในช่วง Probationary Period

 

หลายคน กว่าจะได้งานก็แสนยากแล้ว พอได้งานแล้ว สิ่งที่ต้องใส่ใจไม่ต่างจากช่วงที่เราพยายามสมัครงานก็คือ ทำให้ผ่านโปร หรือ ผ่าน  ช่วงโปรฯ ( Probationary Period) ซึ่งเป็น ช่วงทดลองงานไปให้ได้ ส่วนใหญ่การทดลองงานจะใช้เวลา  3-4 เดือนแรกของการทำงาน

ช่วงทดลองงานนี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่ของบริษัท เนื่องจากเป็นช่วงที่บริษัทจะประเมินความเหมาะสมก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานประจำ ในช่วงนี้มีทั้งสิ่งที่ควรทำและความเลี่ยง ไม่อย่างนั้นจากการจะได้ก้าวไปเป็นพนักงานใหม่คุณอาจจะต้องไปหางานใหม่ แบบนี้ไม่ดีแน่ๆ

  1. คุณควรมีการสอบถามรายละเอียดตั้งแต่ได้รับการติดต่อแจ้งผลสัมภาษณ์ว่าคุณผ่านเข้าสู่การคัดเลือกว่ามีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และ องค์การคาดหวังให้คุณต้องมีผลงานอย่างไร
  2. ปรับตัวและเปิดใจเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ในฐานะพนักงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร, เนื้องาน, เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อม เราจำเป็นต้องเปิดใจยอมรับกับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้รวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ต้องเรียนรู้กับงานใหม่หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไร อย่าลังเลที่จะถามเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานของเรา
  3. ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ พนักงานใหม่ควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้จริง และมีประสิทธิภาพ
  4. อย่าแสดงพฤติกรรมเกียจคร้านหรือเหนื่อยหน่ายเมื่อหัวหน้างานมอบหมายหน้าที่อะไรให้
  5. พนักงานใหม่ที่องค์กรอยากได้คือคนกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานที่ได้รับให้เสร็จออกมาในระยะเวลาที่กำหนดและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
  6. ไม่ควร ขาดลา มาสาย ความตรงต่อเวลา ถือ เป็นวินัยขั้นพื้นฐาน และยังเป็นมารยาทสำคัญของการทำธุรกิจ เพราะความตรงต่อเวลาเป็นการให้เกียรติคู่ค้า/คู่นัดหมาย  ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวินัยข้อนี้ของพนักงานทุกคน ดังนั้นในหลายๆบริษัท หากพนักงานใหม่มาสาย จะมีผลแน่นอนกับการประเมินว่าจะผ่านช่วงทดลองงาน
  7. หากเป็นไปได้ควรมาก่อนเวลาทำงานประมาณ  20 – 30 นาทีเพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวในการทำงาน   และหากไม่มีกิจจำเป็นหรือป่วยจริงๆก็ไม่ควรใช้วันหยุดในช่วงทดลองงาน
  8. ใส่ใจการแต่งกาย ให้สุภาพเรียบร้อย ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับหน้าที่ พนักงานใหม่ก็ควรปฏิบัติตามกฎของบริษัทอย่างเคร่งครัด
  9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เมื่อมาถึงบริษัทอย่าลืมทักทาย หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน  การเอ่ยปากเสนอให้ความช่วยเหลือในเรื่องเล็กๆน้อย ใช้วาจาให้สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงกล่าวลาหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานเมื่อจะกลับบ้าน ก็ถือเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับคนที่เราทำงานด้วยได้เป็นอย่างดี

 

อย่าละเลยสิ่งที่ควรทำ และ จงเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำเท่านี้ก็สามารถผ่านช่วงทดลองงานไปได้อย่างง่ายดาย อย่าตกม้าตาย พาตัวเองหลุดจากการเป็นพนักงานใหม่อย่างสมบูรณ์เพราะการหางานใหม่ไม่ใช่เรื่องสนุกจริงไหม

 

Please follow and like us: