ทำให้นายจ้างเห็นว่าคุณคือผู้สมัครงานที่พร้อมจะทำงานอย่างมืออาชีพ

 

ในการสมัครงานนั้นคุณจะถูกประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับผู้สมัครงานรายอื่น การแข่งขันกับตัวเองและการสร้างความโดดเดนให้คุณมีความน่าสนใจจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้ ภายในเวลาสัมภาษณ์งานอาจจะใช้เวลาเพียง 10-30 นาที ต่อการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานหนึ่งคน จงใช้เวลานั้นแสดงให้นายจ้างเห็นว่าคุณคือผู้สมัครงานที่พร้อมจะทำงานอย่างมืออาชีพ  การฝึกในตัวเองให้มีความเป็นมืออาชีพสามารถทำได้เพียงคุณทำตามข้อแนะนำของเรา รับรองว่านายจ้างต้องมองเห็นคุณสมบัติดีๆในตัวคุณ ถ้าอยากเป็นมืออาชีพแล้วมาดูกันว่าคุณต้องพัฒนาให้ตัวเองมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

  1. ไม่เกี่ยงงานและไม่ย่อท้อต่อต่ออุปสรรคในการทำงาน การมีข้อแม้ อาทิ ไม่อยากทำงานไกล ไม่อยากออกไปทำงานข้างนอก ไม่อยากตื่นเช้า  เหตุผลเช่นนี้ทำให้หลายคนพลาดการได้งาน จงหยุดการใช้ข้ออ้างและการสร้างเงื่อนไข เพราะมืออาชีพจะไม่ทำเช่นนี้แน่นอน
  2. ปรับทัศนคติให้เข้าใจโลกการทำงานว่าไม่มีงานไหนหรอกที่จะสบาย งานทุกงานล้วนต้องอาศัยความพยายาม และความมุ่งมั่งกันทั้งนั้น ไม่ควรจะเลือกงาน หรือปัดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะงานเล็กหรือใหญ่
  3. พยายามทำงานที่หลากหลาย จะช่วยเปิดโลกทัศน์ในการทำงาน จะทำให้คุณมีมุมมองจ่อการจัดการอุปสรรคได้ดีขึ้น และนี่คือสิ่งที่มืออาชีพหลายคนเขาทำกัน
  4. รู้จักจัดสรรและตรงต่อเวลาไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ หลายคนอาจคิดว่า งานเยอะต้องยืดเวลาออกไป แต่มืออาชีพจะรู้จักวางแผนและมีการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และทำงานทุกอย่างเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
  5. มืออาชีพจะตรวจทานหาข้อผิดพลาดก่อนส่งมอบงาน และพร้อมที่จะรับผิดชอบหากงานที่ทำเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่จะต้องทำ
  6. มืออาชีพจะรูว่าอะไรควรทำก่อนหรือหลัง สามารถทำงานตามกระบวนการขั้นตอนที่วางแผนไว้ ลดความสับสน และไม่เป็นระเบียบ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำงาน หน้าที่ใดก็ตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย จงทำมันอย่างเต็มที่ และซื่อตรงกับงานให้มากที่สุด สิ่งสำคัญในการทำงานให้เป็นมืออาชีพคือ พยายามสร้างความผิดพลาดให้น้อยที่สุด หรือแทบจะไม่มีเลย
  7. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จักแสดงความคิดเห็นต่อที่สาธารณะทักษะการสื่อสารฟังและพูด ถือเป็นอีกทักษะสำคัญ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างมาก หากคุณอยากจะทำงานแบบเป็นมืออาชีพแล้วนั้น คุณต้องกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนเอง ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
  8. หมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอด ไม่หยุดอยู่กับที่ ต้องรู้จักยืดหยุ่น ปรับตัวและไม่ยึดตัวกับกระบวนการเดิม ๆ และการทำงานแบบมือชีพนั้น คือต้องทำงานได้ทุกรูปแบบ รู้จักวางแผนและกำหนดวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างทันท่วงที

 

Please follow and like us: