รู้จักคำถามวัดแรงจูงใจ รู้ทันผู้สัมภาษณ์

นอกจากการวัดความสามารถ ทักษะ ความพร้อมในการทำงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้สมัครงานต้องเจอคือคำถามวัดแรงจูงใจในการทำงาน หลายๆองค์กรให้คะแนนในส่วนนี้มากพอๆกับคะแนนความสามารถเพราะคนที่ไม่เก่งมากแต่มีแรงจูงใจที่ดีในการทำงานก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ หากคุณคือหนึ่งในผู้สมัครงานที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งาน มารู้จักคำถามวัดแรงจูงใจ กันเถอะ และจะได้เตรียมตัวให้ดี เพื่อจะตอบคำถามพิชิตใจกรรมการสัมภาษณ์งาน

  1. บอกให้เราฟังถึงประวัติการทำงานของคุณสักหน่อย

คำถามนี้เหมือการถามประวัติทั่วไปแต่มันมีนัยยะบางอย่างอยู่ในคำถามแสนธรรมดานี้ เพราะการพูดคุยถึงประวัติการทำงานที่ผ่านมาของผู้สมัครงานสามารถใช้ประเมินแรงจูงใจของผู้สมัครได้ ระยะเวลาในการทำงานแต่ละบริษัท การเลื่อนตำแหน่ง การย้ายงาน ทั้งหมดนี้กำลังสื่อถึงแรงจูงใจในการทำงาน หากคุณเปลี่ยนงานทุก 6 เดือน ย้ายงานเพราะไม่ชอบรถติด ได้เงินเดือนน้อย แบบนี้คะแนนแรงจูงใจในการทำงานน่าจะถูกหักไปนะ

  1. นอกจากงานที่ทำคุณสนใจเรื่องอะไร หรือ ทำงานอดิเรกเกี่ยวกับอะไร

ขอนี้เป็นการประเมินแรงจูงใจในชีวิต   งานอดิเรก ที่สร้างสรรค์ ให้ผลดีต่อตัวเองและผู้อื่น  การหาความรู้เพิ่มเติม การมีเป้าหมายในชีวิต มีความใฝ่ฝัน พยายามหาโอกาสพัฒนาตนเอง เช่น การอ่านหนังสือ การเรียนภาษา การวิ่งมาราธอน การร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่สนใจ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณมีแรงจูงใจในชีวิต หากตอบว่าทำงานก็เหนื่อยแล้ว วันหยุดก็นอน ไปเดินห้าง หรือ ไม่ทำอะไรเก็บเงินอย่างเดียวแบบนี้ก็ดูขาดแรงจูงใจในชีวิตไปสักหน่อย

  1. ที่ผ่านมาคุณเคยเจอกับความล้มเหลวอะไรบ้าง

ข้อนี้กำลังทดสอบทัศนคติ และการรับมือกับอุปสรรคที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความผิดพลาดพี่ผ่านมาคนที่มีทัศนคติจะเก็บเก็บบทเรียน  ปรับปรุง และพัฒนา และจะไม่เห็นความอุปสรรคเพียงเล็กน้อยเป็นเครื่องใหญ่ และเป็นจุดที่ทำให้เกิดความท้อถอย    คุณอาจบอกถึง อุปสรรคที่ยากลำบากที่สุดที่เคยเผชิญคืออะไร และคุณได้ผ่านมันมาได้อย่างไร หรือในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาด เขารู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร และแก้ปัญหานั้นอย่างไร

  1. หากเราไม่สามารถให้เงินเดือนตามที่คุณต้องการ คุณจะว่าอะไรไหม

ผู้ถามอาจถามตามความจริงหรือกำลังทดสอบคุณอยู่ ข้อนี้ตอบให้ดีเพราะอาจจะทำให้คุณเสียโอกาสการได้งานหรืออาจจะทำให้คุณถูกกดเงินเดือน  ถามกลับไปว่าทางองค์การมีความสามารถในการจ่ายเท่าไหร่ และตอบตามความจริงว่าคุณพอใจไหม ด้วยท่าทีสุภาพและให้เหตุผลประกอบ โดยพยายามใช้เหตุผลที่เกี่ยวกับความสามารถของคุณที่เหมาะสมกับเงินเดือนที่คุณต้องการ และให้ความมั่นใจว่าคุณสามารถสร้างประโยชน์ให้องค์กรอย่างคุ้มค่า

จำไว้อีกประการหนึ่งในการตอบคำถามนั้นควรตอบด้วยความจริง และจริงใจ เพราะผู้สัมภาษณ์มืออาชีพย่อมรู้ว่าคุณกำลังโกหกอยู่ ขอให้ลองฝึกตอบคำถามให้ดีและของให้โชคดีกับการสัมภาษณ์งาน

 

Please follow and like us: