เปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นโอกาส เมื่อคุณต้องไปสัมภาษณ์งานที่คุณขาดคุณสมบัติบางประการ

หลายองค์กรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งาน ทั้งนี้เพราะพิจารณาเห็นว่าอาจจะสามารถพัฒนาคนเหล่านั้นให้มีคุณสมบัติครบถ้วนได้หรือเห็นคุณสมบัติเด่นบางประการที่สามารถทดแทนคุณสมบัติด้อยบางประการได้

คุณเองก็ควรที่จะเปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นโอกาส เรามาดูสิว่าผู้สมัครงานที่ขาดคุณสมบัติบางประการจะสามารถนำเสนอตัวเองให้เข้าตากรรมการได้อย่างไร

กรณีที่คุณมีประสบการณ์ทำงานประจำมาน้อย คุณอาจนำเสนอว่าคุณนั้นผ่านงานพิเศษสมัยเรียน ผ่านการทำกิจกรรมเป็นทีม เมื่อสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแม้ว่าประสบการณ์นั้นจะไม่สัมพันธ์กับงาน แต่คุณก็ได้เรียนรู้ทักษะบางอย่างที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

กรณีของเด็กที่เน้นเรียนอย่างเดียวไม่เคยร่วมกิจกรรมใด ๆ เลย จงบอกออกไปให้รู้ว่าคุณสามารถที่จะจัดการกับกิจกรรมตามบทเรียนได้เป็นอย่างดี ทำงานในกำหนดระยะเวลาได้ทัน ผลงานออกมาดีอย่างไร มีความสามารถในการนำเสนอผลงานอย่างไร หากผลการเรียนดี และได้รับทุนการศึกษายังเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งที่คุณสามารถนำมาเสนอให้คุณมีจุดเด่นขึ้นมาได้

ผลการเรียนต่ำ

หากผลการเรียนต่ำ บางคนก็ท้อแท้ที่จะสมัครงาน แต่เมื่อได้โอกาสก็ควรรักษาไว้ให้ดี หากสาเหตุของการมีผลการเรียนต่ำเกิดจากความไม่พร้อมของครอบครัวคุณจำเป็นต้องหารายได้ระหว่างเรียนทำให้การใส่ใจกับการเรียนมีน้อยลงก็พอฟังได้ แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น คุณควรนำเสนอว่า แม่ผลการเรียนต่ำแต่คุณก็รับผิดชอบตัวเองจนจบการศึกษาออกมาได้  และคุณก็ได้พัฒนาตัวเองในทักษะที่มีคะแนนผลการเรียนต่ำ เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานแล้ว

อายุน้อยเกินไป

กรณีที่คุณมีอายุน้อยเกินไป  บางตำแหน่งงานต้องการคนที่มีอายุ เช่น 30 ปีขึ้นไปเพราะถือว่ามีวัยวุฒและประสบการณ์ ซึ่งมีผลต่อการทำหน้าที่ เช่น การตัดสินใจ การควบคุมลูกน้อง แต่ถ้าคุณอายุน้อยก็ยังสามารถที่จะนำเสนอตัวเองว่าการที่อายุน้อยนั้นมีผลดีต่องานอย่างไร เช่น คุณยินดีทำงานอย่างเต็มที่แม้จะได้เงินเดือนน้อยกว่าผู้มีประสบการณ์ ความเป็นคนรุ่นใหม่จะทำให้คุณมีไอเดียดีๆมานำเสนอกับทีม

หากคุณขาดคุณสมบัติสำคัญบางประการ ที่จำเป็นต่อการทำงานในตำแหน่งงาน คุณต้องแสดงให้เห็นว่าการที่คุณได้รับโอกาสในการเข้าทำงานคุณมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมต่อการทำงานได้อย่างไร มีแผนในการศึกษาเพิ่มเติมอย่างไร ด้วยวิธีการใด กำหนดระยะเวลาที่จะเห็นผลเมื่อใด และคุณพร้อมที่จะลงทุนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือพร้อมที่จะรับการสนับสนุนจากองค์กรและทำตามเงื่อนไขของการรับทุนเพื่อตอบแทนองค์กร

Please follow and like us: