นายจ้างต้องการคนไอที แบบไหน มายกระดับทักษะกันเถอะ

คนทำงานในแวดวงไอทีเป็นที่รู้กันดีว่าจะทำให้สามารถหางานโปรเจคดีๆที่ได้ค่าตอบแทนสูงๆนั้นต้องมีการพัฒนาทักษะด้านไอทีอยู่เสมอ เพราะวงการนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องทันสมัยในวันนี้ ทักษะที่คิดว่าดีแล้ว เพียงพอแล้วในวันนี้ไม่นานก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ ดังนั้นถ้ารักที่จะหางานในวงการไอที คุณต้องสามารถยกระดับตัวเองให้ได้ และในยุคนี้นายจ้างต่างมองหาคนไอทีที่มีทักษะต่อไปนี้

อันดับ1 คือ ทักษะด้าน Programming/application development  หากคุณสามารถทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ได้ รับรองว่าการหางานไม่ใช่เรื่องนาก  เพราะหน้าที่นี้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า คนที่มีความถนัดด้านการพัฒนาโปรแกรมและมีประสบการณ์มากพอที่จะจัดการความต้องการที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดีกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก

หากคุณมีทักษะมากพอด้าน Project management  ผสานกับ มีทั้งความเฉียบแหลมทางธุรกิจและความรู้ด้านเทคโนโลยีควบคู่กัน คุณจะสามารถได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการขนาดใหญ่  คนที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต้องเรียนรู้ที่จะ เปลี่ยนจากวิธีดั้งเดิมแบบ Waterfall เป็น Agile เพื่อให้งานสั้นลง ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณ ถ้าคุณทำได้รับรองว่าไปได้ไกลในวงการนี้

ทักษะด้าน Help desk/technical support  ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงาน IT Support ยังเป็นสิ่งที่องค์การต้องการอย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์และและแอพลิเคชั่น

ส่วน ทักษะด้าน Security/compliance governance  นั้นกำลังเป็นที่ต้องการเพราะ ความปลอดภัยด้านไอที  คือ ความปลอดภัยของธุรกิจ ทักษะนี้ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันภัยคุกคาม และอุดช่องโหว่ทางไอทีให้แก่บริษัทปัจจุบันผู้ประกอบการยอมลงทุนมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัย จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทักษะด้านงาน IT Security และ compliance governance เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น

ทักษะด้าน Database administration  หรือการบริหารฐานข้อมูล ก็ยังเป็นสิ่งที่บริษัทต้องการ ยิ่งในบริษัทที่ต้องจัดการกับ Big Data ยิ่งต้องการตัวคนที่มีทักษะด้านงาน Database ซึ่งเข้าใจว่าฐานข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดเก็บอย่างไรด้วย  เรื่อง Big Data ทำให้ ทักษะ Business intelligence/analytics เป็นที่ต้องการขึ้นมาด้วย เนื่องจากบริษัทต้องการคนที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นในเชิงลึก และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

ขาดไม่ได้เลยคือ ทักษะด้าน Mobile applications and device management  เพราะการใช้งาน mobile apps เพิ่มขึ้น องค์กรยิ่งต้องการคนพัฒนาแอพให้ทันต่อความต้องการของตลาด  ในขณะที่ไม่อาจละเลย ทักษะด้าน Networking ได้เลย

มีทักษะมากมายที่สำคัญสำหรับงานไอทีในปัจจุบัน ถ้าคุณสามารถพัฒนาทักษะที่กล่าวมาได้ ก็ยิ่งจะเพิ่มโอกาสในการหางานในองค์กรใหญ่ๆได้มากขึ้นและเส้นทางในงานสายไอทีของคุณจะต้องไปได้ไกกลแน่นอน

Please follow and like us: