ตัวอย่างจดหมายสมัครงานที่ดี

บางทีนายจ้างอาจสนใจวิธีคิดของคุณ คุณเน้นและแสดงทักษะและความสามารถของคุณอย่างไร จดหมายสมัครงานที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่นายจ้างต้องการและทักษะของคุณ

ในจดหมายปะหน้าคุณจะต้องระบุคำหลักในรายละเอียดของงาน วันนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีจดหมายสมัครงานเพียงฉบับเดียว แต่คุณต้องปรับแต่งจดหมายเพื่อแสดงทักษะที่เหมาะสมกับงานที่คุณสมัครเช่นเดียวกับที่คุณทำเมื่อคุณปรับแต่งประวัติส่วนตัวของคุณเพื่อให้เหมาะกับงานอื่น

คุณจะต้องคัดเลือกและกำหนดเป้าหมายผู้ชมโดยรวมคำหลักและวลีที่ตรงกับสิ่งที่นายจ้างต้องการ ตัวอย่างเช่นคุณกำลังสมัครงานด้านการตรวจสอบบัญชีการขายและการตลาดคำหลักที่คุณมุ่งเน้นไปที่ประวัติย่อของคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับทักษะทางการเงินและประสบการณ์ด้านการตลาด คุณจะไม่เน้นทักษะของคุณในฐานะนักแม่นปืนแม้ว่าคุณจะทำงานนอกเวลาในฐานะผู้สอนในสาขาที่คุณไม่ได้สมัคร

จดหมายปะหน้าของคุณควรกำหนดเป้าหมายทักษะเฉพาะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายจ้างที่จะกำหนดว่าคุณเป็นใครจากความสามารถมากมายของคุณเพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็น “พอดี” สำหรับตำแหน่ง แต่คุณต้องเลือกและเน้นทักษะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณในการทำงานและแสดงคุณสมบัติของคุณในจดหมายสมัครงานที่ได้รับการกำหนดไว้อย่างดี

ครั้งหนึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยได้ใส่ทักษะทั้งหมดลงในประวัติย่อและคาดว่านายจ้างจะสร้างงานให้พวกเขา เทรนด์ที่แตกต่างกันในวันนี้ คุณถูกคาดหวังให้ทำงานหนักในการตัดสินใจว่าคุณต้องการงานประเภทใดและนำเสนอทักษะของคุณในจดหมายปะหน้าที่ได้รับการยกย่องอย่างประณีตและดำเนินการต่อที่มุ่งเป้าหมายสิ่งที่คุณต้องการทำ คุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างกำลังค้นหามักจะเขียนไว้ในรายละเอียดงานของโฆษณา ในขณะที่จดหมายปะหน้าไม่ได้ไหลกลับข้อมูลทั้งหมดในประวัติย่อของคุณมันสรุปประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดของคุณทักษะและลักษณะสำคัญของงานและไฮไลท์ตัวอย่างจากพื้นหลังของคุณที่สนับสนุนประสบการณ์เหล่านี้ แม้ว่าจะเป็นความจริงที่บางครั้งเมื่อคุณได้รับการว่าจ้างงานบางงานคุณอาจพบว่างานนั้นแตกต่างจากคำบรรยายลักษณะงาน อย่างไรก็ตามนายจ้างคาดหวังว่างานที่มีการกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับงาน

Please follow and like us: