หางานเชียงใหม่ต้องรู้ก่อนตอบรับเข้าทำงานทุกครั้ง

หางานเชียงใหม่

การหางานทำในต่างจังหวัด อาจจเป้นเรื่องง่ายสำหรับบางคน หรือหลายๆ อาจจะมองว่าโอกาสในการทำงานต่างจังหวัดนั้นค่อนข้างน้อย เพราะภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว หรือบริษัทใหญ่ๆ ต่างก็ไปกระจุกตวกันในกรุงเทพหมด  แต่สำหรับเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศชื่นชอบอยู่หลายแห่งทำให้หางานได้ไม่ยากนัก ซึ่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ในจัดหางานเชียงใหม่จึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก ดังนั้นก่อนที่จะตอบรับเข้าทำงานทุกครั้ง ท่านจะต้องไม่รีบตอบรับเข้าทำงานในทันที แต่ท่าจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนเพื่อนำมาคำนวณถึงผลได้และผลเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ถึงจะทำการตอบรับการทำงานได้ นั้นคือ

หางานเชียงใหม่

ขอบข่ายการทำงานเป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานควรจะรู้เสียก่อนว่าเมื่อเข้าไปทำงานแล้วจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง เพราะบางครั้งระบุตำแหน่งเดียวกันแต่หน้าที่รับผิดชอบต่างกันมาก ดังนั้นทุกครั้งที่เข้าสัมภาษณ์งานหรือตอบรับเข้าทำงาน จะต้องทำการสอบถามหน้าที่รับผิดชอบก่อนตอบตกลงการทำงานเสียก่อน ถึงแม้ว่าในการลงจัดหางานเชียงใหม่จะมีการระบุรายละเอียดมาบ้างแล้ว แต่องค์กรอาจจะระบุไม่หมดทุกอย่างก็ได้ เพราะการเขียนอาจจะไม่สามารถอธิบายลักษณะงานที่ต้องทำได้อย่างถูกต้องทั้งหมด

 

ก่อนการตอบรับเข้าทำงานจะต้องทราบเงินเดือนที่ได้รับจากการทำงานว่าได้รับเดือนละเท่าไหร่ เงินเดือนออกวันที่เท่าไหร่ และมีการหักเงินส่วนใดบ้าง เช่น ค่าประกันสังคม ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น เพื่อที่จะได้ทราบรายได้แบบสุทธิว่าแต่ละเดือนจะได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่าใด และเมื่อเข้าทำงานเป็นไปตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในตอนแรกหรือไม่ หากไม่ตรงก็แสดงว่าองค์กรนี้ไม่น่าเข้ามาร่วมงานด้วย เพราะไม่รักษาคำพูดตั้งแต่ต้น ซึ่งในจัดหางานเชียงใหม่ ผู้ที่ทำการรับสมัครงานจะต้องระบุเงินเดือนให้ผู้ที่ต้องการสมัครงานทราบก็ตาม แต่ก็มีหลายองค์กรที่ระบุค่าตอบแทนสูง เพื่อดึงดูดให้มีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากจะได้มีคนให้คัดเลือกได้มากขึ้น โอกาสที่จะได้พนักงานตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการจึงมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น แต่เมื่อผู้สมัครเข้าไปสัมภาษณ์จะทำการแจ้งอัตราค่าตอบแทนที่เป็นจริง ซึ่งต่ำกว่าที่ระบุไว้ในการรับสมัคร ดังนั้นก่อนที่จะตอบรับเข้าทำงานจะต้องทราบอัตราเงินเดือนที่ได้รับก่อนทุกครั้ง

หากคุณยังเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงาเพื่อเงินและต้องการทำงานอย่างมีความสุข คุณจะต้องทราบทั้งสองอย่างนี้ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง เพราะในจัดหางานเชียงใหม่ที่องค์กรได้ระบุไว้อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดก็ได้ คุณจึงต้องสอบถามความจริงก่อนทำงานทุกครั้ง เพื่อตัวคุณเอง แต่หากคุณทำงานเพื่อฆ่าเวลาไม่สนใจว่าจะเป็นงานอะไรหรือทำงานเพราะใจรักแล้ว สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่สำคัญสำหรับคุณ

Please follow and like us:

จะตัดสินใจเลือกงานอย่างไร ให้ดีที่สุด

get a job

 

สมัครงาน

 

ชีวิตในการเรียน และการทำงาน สองสิ่งนี้คือความสำคัญที่สุดที่คนทุกคนต้องเจอเหมือนกัน โดยเฉพาะการทำงาน คนจะเรียนสูงหรือต่ำเพียงไหน ก็หลีกเลี่ยงการทำงานไม่ได้ เพราะมันคือสิ่งที่จะช่วยเลี้ยงชีพของเรา และคนในครอบครัวที่เราดูแล การตัดสินใจเลือกงาน

หรือเลือกอาชีพที่จะทำ เป็นจุดที่ต้องตัดสินใจ และเลือกให้ดี ว่าเราจะ สมัครงาน แบบไหน ตำแหน่งอะไร และเราจะตัดสินใจเลือกอย่างไร ให้งานที่เราเลือกนั้นมันเหมาะกับตัวเรา และดีที่สุดด้วย

ดูคุณสมบัติของเราก่อน

เราจะ สมัครงาน อะไรตำแหน่งไหน สิ่งที่เราต้องมีและต้องรู้ก่อนก็คือ เรามีถนัดในด้านใด มีความรู้ความสามารถในด้านใดบ้าง ที่เราคิดว่ามันจะสามารถนำไปใช้ในการทำงานของเราได้ ซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ บางคนก็อาจจะวางแผนมาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำงานจริงๆ

ดูความต้องการของตลาด

ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน เพราะเดี๋ยวนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการทำงานมาก งานบางงาน ไม่จำเป็นที่จำต้องจ้างคนทำอีกต่อๆป เพราะสามารถใช้เครื่องจักร และหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ได้ การเตรียมความพร้อมในเรื่องของตลาดความต้องการคนงาน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราทำงานได้ราบรื่น และไม่ต้องประสบปัญหาการตกงาน หรือว่าการว่างงาน

 

get a job

 

ลักษณะของการที่เราอยากจะทำ

ก่อนที่เราจะเลือก สมัครงาน ที่ไหนก็ตาม เราต้องรู้ลักษณะของงานที่เราจะทำก่อนด้วย ว่าเราสามารถรับได้หรือไม่ เพราะงานบางงานต้องตากแดด ต้องออกนอกสถานที่ หรือเป็นงานที่มีความเสี่ยงในชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเราต้องตัดสินใจให้ดีก่อน ว่าเราพร้อมที่จะรับเรื่องพวกนี้ได้หรือไม่

ความก้าวหน้าในชีวิต

คนที่ทำงาน คงไม่ใครอยากจะอยู่จุดเดิมไปตลอด ทุกคนหวังอยากจะมีความก้าวหน้า มีความสำเร็จในงานที่ตัวเองทำเหมือนกันทุกคน คงไม่มีใครอยากจะเป็นลูกน้องคนอื่นตลอดชีวิต เพราะฉะนั้น งานที่เราทำควรจะเป็นงานที่เราสามารถ เอามาต่อยอดในชีวิตของเราได้ อย่างเช่นเข้าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และออกมาเปิดกิจการอะไรแบบนี้ เป็นต้น

ผลตอบแทน

คนที่ สมัครงาน เพื่อเข้าทำงาน ทุกคนก็หวังอยากจะได้ผลตอบแทน อยากจะได้รายได้ที่มันสูงๆ แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของเราด้วย ไม่ใช่เราอยากจะได้เท่าไหร่ เราก็ต้องได้เท่านั้น ถ้าเราประเมินความสามารถของตัวเองได้ ว่าเราควรจะได้รายได้เท่าไหร่ มันก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะมันจะได้สมเหตุสมผล และจะได้ไม่เหนื่อยเปล่าด้วย

สถานที่ทำงาน/เพื่อนร่วมงาน

ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน เพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ จะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่า เราจะทำงานที่นั้นๆ ได้นานเท่าไหร่ ถ้าเราไม่สามารถทนอยู่กับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้ ก็ควรจะเปลี่ยนงานใหม่ และมองหาทางาอื่น จะดีที่สุด

ถ้าเราประเมินคุณสมบัติ และสิ่งต่างๆ ตามข้อแนะนำข้างต้น เราก็จะได้งานที่ตรงใจและตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจ หรือว่าเสียดายเวลาทีหลัง เพราะเราไม่คิดให้ดีก่อนที่จะ สมัครงาน เพราะฉะนั้น เราต้องคิดวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าจะปลอดภัยที่สุด

Please follow and like us:

wongnai สมัครงาน ต้องรู้อะไรบ้าง

wongnai สมัครงานได้ง่ายๆแล้วในปัจจุบันนี้ แต่บอกกันเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครสนใจหรือคิดอยากที่จะสมัครงานกับบริษัทนี้ ทั้งนี้ในการจะสมัครนั้นก็ควรที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องเอาไว้ด้วย เราเท่านั้นแล้วถ้าหากว่าใครสนใจอยากที่จะสมัครงานกับบริษัทเรามาดูกันดีกว่าว่ามีข้อควรรู้อะไรบ้างที่สำคัญและจะต้องรับรู้เอาไว้เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง โดยบทความนี้ก็จะเป็นการอธิบายและนักทำแบบคร่าวๆให้ได้รู้จักกัน

wongnai สมัครงาน

1.ดูตำแหน่งในเว็บหลัก

ถ้าหากคิดว่าอยากที่จะเข้าไปwongnai สมัครงาน แนะนำเบอร์ว่าให้เริ่มดูตำแหน่งที่ว่างหรือตำแหน่งที่เปิดรับสมัครจากเว็บไซต์หลัก หลายคนพยายามเข้าไปหานะข้อมูลในเว็บหางานแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าภายในเว็บหางานไม่ได้มีการอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนอะไรนั้นก็อาจจะทำให้เราสมัครงานล่าช้าจนไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการ เพราะฉะนั้นเข้าไปดูเว็บหลักจะดีที่สุดซึ่งเราเองก็จะได้รู้ว่าทางบริษัทนั้นได้มีการเปิดรับตำแหน่งไหนอยู่บ้างซึ่งถ้าหากว่ามีการแจ้งตำแหน่งไหนเอาไว้ก็สามารถที่จะทำการสมัครได้ในทันที

2.สมัครออนไลน์ดีที่สุด

wongnai สมัครงานบางคนอาจจะคิดว่าการเดินเข้าไปสมัครน้องเป็นเหมือนกับทางเลือกแรกๆที่จะช่วยแสดงให้บริษัทนั้นเห็นถึงความมั่นใจและความตั้งใจของตัวเราในการที่จะเข้าไปสมัคร แต่พรุ่งนี้บอกเอาไว้เลยว่าด้วยระบบเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ทางบริษัทนั้นเน้นการสมัครผ่านทางออนไลน์โดยการยื่น resume เข้าไปเพื่อเป็นการส่งใบสมัครโดยตรง ซึ่งจะเป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าไปตรวจสอบและการส่งผลการยืนยันต่างๆเพราะทางบริษัทเน้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย

3.เอกสารต้องพร้อม

สำหรับส่วนสุดท้ายที่บอกไปสำคัญมากถ้าคิดที่จะเข้า wongnai สมัครงาน นั่นก็คือเรื่องของการเตรียมเอกสารให้พร้อมเพราะว่าในการสมัครงานนั้นจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องใช้ทั้ง resume ทรานสคริป หรือแม้แต่เรื่องของ portfolio พี่จะแสดงให้เห็นถึงผลงานของเราว่าได้มีประสบการณ์หรือมีผลงานอะไรที่เรามีทักษะหรือสามารถที่จะทำได้เป็นพิเศษบ้าง ซึ่งบอกเลยว่าทั้ง 3 ข้อนี้ควรที่จะต้องมีการเตรียมเอาไว้ให้ครบเพราะจะใช้เป็นการพิจารณาในเรื่องของทักษะการทำงานของแต่ละคน

ดังนั้นแล้วทั้งหมดนี้ที่กล่าวถึงเป็นสิ่งที่จะต้องรับรู้เอาไว้เลยว่าถ้าหากอยากที่จะทำงานกับwongnai สมัครงานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญ แน่นอนว่าบางคนนั้นก็อาจจะมีเทคนิคหรือวิธีสำหรับการเรียนรู้และการฝึกของตัวเอง แต่ถ้าหากว่าจะพูดตามในหลักพื้นฐานทั้ง 3 ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องทราบ

Please follow and like us:

หางานภาคใต้ จังหวัดไหนดี

ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเที่ยวในประเทศไทยเองแล้ว ภาคใต้ถือว่าเป็นจังหวัดที่คนอยากจะไปเที่ยวมากที่สุด เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเที่ยวทะเล และภูเขา ที่ภาคใต้ถือว่ามีครบหมดทุกอย่าง และภาคใต้เองนั้น ก็ขึ้นชื่อเรื่องทะเลที่สวยที่สุดอีกด้วย บางที่ถึงกับติดอันดับโลกเลยทีเดียว แต่จังหวัดที่คนนิยมมาเที่ยวกันมาก และเป็นจังหวัดที่เจริญมากที่สุด ก็เห็นจะเป็นจังหวัดสงขลานั่นเอง

คนมาหางานสงขลากันเยอะมากขึ้นกว่าเดิม เพราะมีนักท่องเที่ยวมากมาย ทีละหลายล้านคนเข้ามาเที่ยวที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือว่าชาวต่างชาติก็ตาม สงขลาถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกของใครหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อมากที่สุด หาดสมิหลา หรือเกาะอื่น ๆอีกมากมาย และเรื่องของวัด ที่สงขลาก็มีวัดที่สวยงาเก่าแก่เยอะ คนที่มาเที่ยวที่นี่ก็ได้ถือโอกาสในการทำบุญด้วย

 

เมื่อที่ใดจังหวัดใดก็ตามที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันมาก ที่นั่นก็ต้องมีการจ้างงานหรือมีความต้องการพนักงานต่างๆมากขึ้น การหางานสงขลาจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่อยากจะทำงานในต่างจังหวัด เพราะไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบใดที่สงขลาก็มีให้เลือกทั้งหมด โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับกับการบริการและการท่องเที่ยว ที่สงขลาเหมือนจะมีความต้องการมากที่สุดเหนือการตำแหน่งอื่น ๆ

แต่เรื่องของประเภทงานก็มีหลายหมื่นตำแหน่งในสงขลาที่มีความต้องการอยู่ในทุกวันนี้ โดยสังเกตจากเว็บหางานดังที่คนนิยมเข้าไป จะเห็นชัดเลยว่าคนมาหางานสงขลากันมากกว่าที่อื่น เพราะ และเรื่องความเจริญนั้นก็ถือว่าไม่แพ้ในกรุงเทพเหมือนกัน อาจจะมีบางอย่างเท่านั้นที่ไม่ทันสมัยเหมือนกรุงเทพ แต่สิ่งที่มีดีกว่าก็มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ในกรุงเทพไม่มีแน่นอน หรือทะเลสวยๆ

คนที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานที่แออัด หรือต้องแย่งชิงกันทุกวัน ลองมาหางานสงขลาดู รับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะเรื่องรายได้ก็ไม่ได้ต่างกัน และค่าครองชีพก็ถูกกว่ากันมาก ไม่เหมือนในกรุงเทพ ทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆของเราได้ ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายกับเรื่องที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังสบายใจกว่ากันเยอะไม่ต้องงกังวลเรื่องมลพิษอย่างทุกวันนี้

และในสงขลาเองนั้นก็มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายที่ จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเจริญขนาดไหน และเป็นมหาลัยที่ติดอันดับมหาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนทางภาคใต้เอง ก็นิยมมาเรียนที่นี่กันนั้น เพราะมีอะไรหลายอย่างที่มหาลัยที่อื่นไม่มี นั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และคนก็นิยมมาหางานสงขลากันมากขึ้นโดยเฉพาะที่ใกล้เคียงกับมหาวิยาลัย

ดูเหมือนจะเจริญ และคนนิยมมาอยู่กันมาก มีงานหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับสถานบันเทิง งานบริการงานนำเที่ยว ที่นิยมกันมากที่สุด เราสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดงานต่างๆตามเว็บหางานทั่วไปได้ ว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างที่เป็นสายงานที่เราต้องการ มีงานหลากหลายให้เราได้เลือกและมีมาอัพเดททุกวันให้เราได้ดู

Please follow and like us:

หางานกับวิธีการเลือกงานให้เหมาะกับตัวเอง

การหางาน เป็นเรื่องที่คนในวัยทำงานต้องผ่านกันมาอยู่แล้ว บางคนโชคดีหาได้ไว ก็ได้ทำงานได้เงินไว แต่สำหรับบางคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หรือได้งานแล้ว แต่ไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมา กลายเป็นว่าทำงานไม่ถนัด เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเลือกงานอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเอง รับรองเลยว่า คุณจะได้งานที่เหมาะกับตัวเองและทำงานได้อย่างมีความสุขแน่นอน

 

ก่อนอื่น คุณต้องรู้จักตัวเองก่อนว่า ตัวเองทำอะไรแล้วมีความสุข จุดแข็งจุดอ่อนอยู่ตรงไหน และให้ลองทำงานหลายๆอย่างตามที่คุณอยากทำ รับรองว่า คุณจะค้นพบตัวเองได้ไม่ยากเลย ว่าจริงๆแล้ว คุณชอบงานแบบไหน ถ้าเจอแล้วก็เดินหน้าได้เลย รับรองว่าคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าได้ไม่ยากเลย

แรงบันดาลใจในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากคุณจะต้องคิดในเรื่องของการหางานแล้ว การหาแรงบันดาลใจในการทำงานด้วย เพื่อเพิ่มไฟในการทำงานมากขึ้น แล้วคุณจะทุ่มเทและรักในการทำงานมากขึ้น รับรองว่าคุณจะก้าวหน้าในการทำงานของคุณได้แน่นอน เพราะเมื่อเรามีแรงบันดาลใจ เราจะทุ่มเทในการทำงานมาก

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่คุณอยากทำ หากคุณค้นพบว่า คุณถนัดงานอะไร อยากทำงานด้านไหนก็ลองหาข้อมูลดูกัน เพื่อให้คุณได้เข้าใจงานที่คุณต้องการอย่างแท้จริง และเรียนรู้ในงานที่คล้ายกันหรือมีความสัมพันธ์กันด้วย  เพราะเราอาจจะต้องใช้ในการทำงานของเรานั่นเอง วิธีการนี้ช่วยให้การหางานของคุณประสบความสำเร็จแน่นอน

การวางเป้าหมายในการทำงาน ช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้นและจัดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยทำให้เรากระตือรือร้นในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถไปถึงอนาคตที่วาดหวังในการทำงานไว้ได้

เมื่อหางานได้ตรงกับความถนัดและความชอบชองเราแล้ว คราวนี้เราต้องมาดูเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเข้าไปทำงานในนั้นแล้ว คุณจะเป็นอย่างไรบ้าง เป็นต้น และในตำแหน่งงานแบบคุณนี้มีโอกาสจะก้าวหน้าบ้างไหม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณควรให้ความสำคัญเช่นกัน เพราะถ้าทำงานแล้วไม่มีความก้าวหน้าก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไม

ทั้งหมดนี้ คือการหางานอย่างไรให้ได้งานตามที่ต้องการและตามความถนัดของตนเอง ซึ่งคุณสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่คุณจะเลือกบริษัทหรือที่ทำงานต่างๆ ควรตรวจสอบประวัติให้ดีก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้าง ดูในส่วนของสวัสดิการและโบนัสด้วย  เพื่อให้คุณได้รับค่าตอบแทนในการทำงานอย่างเต็มที่นั่นเอง

 

 

Please follow and like us: